Tjockö by 8
761 96 TJOCKÖ
Tel: 0176-43180
obutiken@tjocko.se

Följ oss
Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygds-
utveckling:
Europa investerar i
landsbygdsområden
Läs mer här.
Sommarrestaurang
Konferenser
Fester
Pubkvällar

 

På Roholmen-bryggan finns 2-3 båtplatser bredvid passbåtens angöringsplats för Öbutikens och Ökrogens gäster.

Se kartan för närmare position.